Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie przepisów regulujących pobieranie dodatku funkcyjnego przez sędziego z dnia 2008-09-12.

Adresat:
KANCELARIA PREZYDENTA RP
Sygnatura:
RPO/595043/08/III/810 RZ
Data sprawy:
2008-09-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie przepisów regulujących pobieranie dodatku funkcyjnego przez sędziego.

W świetle art. 91 § 6 ustawy z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych dodatek funkcyjny przysługuje sędziemu w związku z pełnioną funkcją. Przepisy tej ustawy nie zawierają żadnej regulacji w kwestii wyłączenia uprawnień do pobierania dwóch dodatków funkcyjnych przez sędziego pełniącego jednocześnie co najmniej dwie funkcje uprawniające do dodatku funkcyjnego (np. przewodniczącego wydziału i wiceprezesa sądu). Ponadto w art. 91 § 8 tej ustawy zawarte jest upoważnienie dla Prezydenta RP do określenia w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów. W przekonaniu Rzecznika materia dotycząca zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych nie mieści się w upoważnieniu do określenia stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego oraz stawek dodatku funkcyjnego. Badając tę skargę Rzecznik powziął wątpliwość co do zgodności § 10 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6.05.2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów, z art. 91 § 8 w związku z art. 91 § 6 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Podobnego typu wątpliwości Rzecznik powziął po analizie podobnych regulacji prawnych, a mianowicie § 4 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27.02.2003 r. w sprawie wysokości mnożnika ustalającego wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego oraz stawek dodatku funkcyjnego oraz w § 4 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 1.03.2004 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego dla członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wydanych na podstawie ustawy z dnia 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: