Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skutków prawnych zawieszenia działalności gospodarczej w okresie faktycznej przerwy w jej wykonywaniu w zakresie ubezpieczeń społecznych z dnia 2008-10-30.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/600644/08/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2008-10-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skutków prawnych zawieszenia działalności gospodarczej w okresie faktycznej przerwy w jej wykonywaniu w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Na podstawie analizy art. 36a w zw. z art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Rzecznik stwierdził, iż w rezultacie wprowadzonych zmian osoba, która złożyła wniosek o zawieszenie działalności na okres, który nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, pozostaje w ubezpieczeniach społecznych w okresie niewykonywania działalności, jak również nie pozostaje w ubezpieczeniach społecznych w okresie faktycznego wykonywania działalności. Należałoby wprowadzić regulację zapewniającą pokrywanie się w czasie okresu zawieszenia działalności z okresem wyłączenia z ubezpieczeń społecznych.

Z wyjaśnień na stronie internetowej ZUS wynika, że możliwość ubezpieczenia dobrowolnie kontynuowanego mają wyłącznie wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich. Wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami mogą złożyć w terminie 30 dni od daty ustania ubezpieczeń obowiązkowych. Podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych mają prawo przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych w dowolnym momencie w okresie niepodlegania ubezpieczeniom w związku z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej. Podstawę wymiaru składek stanowi podstawa wymiaru obowiązująca daną osobę przed zawieszeniem działalności, tj.: 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale lub 30% minimalnego wynagrodzenia. Zdaniem Rzecznika takie zróżnicowanie podmiotów w powyższym zakresie nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: