Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie praktyki przesłaniania frontów budynków mieszkalnych reklamami wielkopowierzchniowymi z dnia 2008-11-13.

Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/571405/07/IV/400 RZ
Data sprawy:
2008-11-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie praktyki przesłaniania frontów budynków mieszkalnych reklamami wielkopowierzchniowymi.

Do Rzecznika wpływają skargi właścicieli lub użytkowników lokali, których okna zostały zasłonięte wielkopowierzchniowymi reklamami, często także z instalacją świetlną. Ponadto podmioty instalujące takie reklamy zgłaszają prowadzonych robót budowlanych w taki sposób, aby uniemożliwić skuteczne wniesienie sprzeciwu przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. W ocenie Rzecznika szeroko rozpowszechniona praktyka przesłaniania frontów budynków mieszkalnych wielkopowierzchniowymi reklamami może prowadzić do naruszeń praw mieszkańców tych budynków, a obecne uregulowania prawne jak również praktyka ich stosowania przez właściwe organy administracji publicznej nie zapewniają odpowiedniej gwarancji poszanowania uzasadnionych praw mieszkańców tych budynków. Rzecznik postuluje rozważenie zasadności objęcia instalacji wielkoformatowych nośników reklamowych koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. Procedura konieczna dla uzyskania pozwolenia na budowę wydaje się bowiem lepszą gwarancją, iż instalacje reklam wielkoformatowych, które mogą stanowić znaczne zagrożenie dla zdrowia ludzi zamieszkujących budynki z taką instalacją, zostaną poddane rzetelnej kontroli pod względem spełniania przez nie ustawowych wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych. Rzecznik zwrócił się w związku z powyższym o spowodowanie, aby organy nadzoru budowlanego zapewniły właściwe wypełnianie przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych obiektów mieszkalnych lub podjęcie odpowiednich prac legislacyjnych zmierzających do zagwarantowania wyżej wskazanych praw lokatorów, jeżeli obecne uregulowania prawne są w tym zakresie niewystarczające.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: