Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie ograniczonych możliwości działania organów Państwowej Inspekcji Pracy wobec zjawiska molestowania pracowników z dnia 2008-11-26.

Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Sygnatura:
RPO/603346/08/III/819 RZ
Data sprawy:
2008-11-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie ograniczonych możliwości działania organów Państwowej Inspekcji Pracy wobec zjawiska molestowania pracowników.

Rzecznik zapoznał się z artykułem prasowym pt. " Jesteś molestowany w pracy? Nie szukaj pomocy w PIP, w tej instytucji na pewno ci nie pomogą. Szef molestuje? No to trudno", zamieszczonym w dniu 21 listopada 2008 r. na łamach gazety "Dziennik", który był efektem eksperymentu przeprowadzonego przez dziennikarkę. Zapis rozmów przeprowadzonych z inspektorami pracy wskazuje, iż występują zasadnicze trudności w zakresie efektywnego przeciwstawienia się problemowi molestowania pracowników w miejscu pracy, a przytoczone w tym artykule wypowiedzi inspektorów pracy są trudne do zaakceptowania. O trudnościach w tym zakresie Główny Inspektor Pracy mówił także w wywiadzie przeprowadzonym na łamach Dziennika pt. "Przyznaję, że zupełnie nie radzimy sobie z problemem". Rzecznik zwrócił się o przedstawienie uwag i opinii w przedmiocie trudności, na jakie napotyka Państwowa Inspekcja Pracy podczas przeprowadzania pod tym kątem kontroli w zakładach pracy, a w szczególności ocenę obowiązującej w omawianym zakresie regulacji prawnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: