Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony praw pracowniczych obcokrajowców z państw trzecich, delegowanych w ramach tzw. usługi eksportowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2009-01-19.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/591059/08/III/815 RZ
Data sprawy:
2009-01-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony praw pracowniczych obcokrajowców z państw trzecich, delegowanych w ramach tzw. usługi eksportowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik poparł przedstawione przez Główny Inspektorat Pracy propozycje zmian w obowiązujących przepisach, zwłaszcza propozycję nałożenia na firmy eksportujące pracowników do Polski następujących obowiązków: wyznaczenia przedstawiciela do kontaktu z organami kontrolnymi, wypełniania obowiązków z zakresu prawa pracy i zasad bhp w Polsce i według polskich przepisów, przechowywania dokumentacji pracowniczej w miejscu prowadzenia działalności w Polsce, przedstawiania dokumentów w języku polskim i zapewnienie udziału tłumacza w trakcie kontroli. Przyjęcie powyższych propozycji uniemożliwiłoby nierzetelnym przedsiębiorcom utrudnianie prowadzenia kontroli przez inspektorów pracy oraz rozwiązałoby problemy językowe i prawne (dotyczące np. medycyny pracy). Wprowadzenie wnioskowanych zmian nie rozwiąże do końca problemu braku możliwości skutecznego egzekwowania przestrzegania przez pracodawców polskich przepisów prawa pracy i zasad bhp w stosunku do obywateli państw trzecich świadczących pracę na terytorium RP. Dlatego też warto rozważyć możliwość stworzenia kompleksowej ustawy regulującej kwestie związane z realizacją usługi eksportowej. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: