Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości rozwoju darmowych form opieki nad osobami chorymi psychicznie z dnia 2009-03-17.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/591462/08/X/108.3.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości rozwoju darmowych form opieki nad osobami chorymi psychicznie.

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy k/Białegostoku jako jedyny w Polsce przekazywał pacjentów chorych psychicznie "pod opiekę" okolicznym mieszkańcom, głównie rolnikom. Szpital zapewniał chorym bezpłatne badania i opiekę psychiatryczną oraz leki, a osoby przyjmujące pacjenta zapewniały nocleg i wyżywienie, otrzymując dofinansowanie. Z końcem 2007 r. NFZ zaprzestał dofinansowania szpitala dla tzw. rodzin zastępczych. Znaczna część pacjentów pozostała u opiekunów, pomimo braku wsparcia finansowego. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o działaniach resortu w sprawie zapewnienia rozwoju darmowych form opieki nad osobami chorymi psychicznie oraz dofinansowania obecnej opieki domowej w części socjalno-opiekuńczej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: