Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zarzutów dotyczących egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową z dnia 2009-05-11.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/616090/09/IV/4003.12 RZ
Data sprawy:
2009-05-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zarzutów dotyczących egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Na skutek licznych skarg dotyczących sposobu przeprowadzenia części praktycznej postępowania egzaminacyjnego sprawdzającego umiejętność sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, Rzecznik zwrócił się do Ministra Infrastruktury w sprawie zgodności przedmiotowego egzaminu z wymaganiami określonymi w przepisie § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Zgodnie z powyższym przepisem, ocena poprawności sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dokonywana jest w szczególności pod kątem zgodności jego wykonania z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej. W ocenie skarżących zadania egzaminacyjne zawierały braki w zakresie precyzyjnego opisu elementów danego budynku oraz określenia jego niezbędnych parametrów, które to okoliczności miały wpływ na prawidłowe obliczenie charakterystyki energetycznej budynku. Ponadto, zdaniem skarżących, konieczność wykonywania obliczeń częściowych z określoną dokładnością (0,01) dyskwalifikowała końcowy wynik tych obliczeń.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: