Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania wymagań kwalifikacyjnych oraz warunków płacy dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z dnia 2009-10-05.

Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/588414/08/III/814 RZ
Data sprawy:
2009-10-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania wymagań kwalifikacyjnych oraz warunków płacy dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wyjaśnienia udzielone przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w piśmie z dnia 28 sierpnia 2009 r., będące odpowiedzią na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w przedmiotowej sprawie, nie usunęły wszystkich wątpliwości. Rzecznik podkreślił, iż aby regulamin wynagradzania można było uznać jako porozumienie pomiędzy związkiem zawodowym i pracodawcą, a tym samym jako źródło prawa (autonomiczne źródło prawa pracy), ustawodawca zwykły powinien dopuścić zakładową organizację związkową do uzgodnienia jego treści z pracodawcą, tak jak czynią to przepisy Kodeksu pracy. Wymóg ten wynika również z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. W świetle powyższego brak jest podstaw do uznania, że regulaminy wynagradzania wydawane na podstawie art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych można zaliczyć do źródeł prawa (autonomicznych źródeł prawa pracy), ponieważ - z uwagi na tryb ich wydawania - nie mają one umocowania w katalogu konstytucyjnie określonych źródeł prawa. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o ponowne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: