Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby zmiany regulacji postępowania egzekucyjnego w administracji mającej na celu zwiększenia ochrony prawnej dłużnika, z którego wierzytelności prowadzona jest egzekucja z dnia 2009-10-21.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/618534/09/IV/4011 RZ
Data sprawy:
2009-10-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby zmiany regulacji postępowania egzekucyjnego w administracji mającej na celu zwiększenia ochrony prawnej dłużnika, z którego wierzytelności prowadzona jest egzekucja.

Z odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika trudno wywnioskować, czy - w ocenie Ministra - obecnie obowiązujący zakres ograniczeń egzekucyjnych jest wystarczający, czy też należy wzmocnić ochronę dłużnika w ramach egzekucji z wierzytelności. Tymczasem Rzecznik dostrzega problem powstający na tle sytuacji, w których egzekucja następuje z należności stanowiących główne - a często jedyne - źródło utrzymania dłużnika.

Analogiczny problem dotyczący ochrony wierzytelności występuje na tle przepisów kodeksu postępowania cywilnego: art. 833 § 2 k.p.c. wprowadza ograniczenie egzekucji w przypadku tylko tych świadczeń, które należą do świadczeń regularnych ("powtarzających się"). W wystąpieniu z dnia 19 czerwca 2009 r. Rzecznik zwrócił uwagę Ministra Sprawiedliwości na to zagadnienie podkreślając, że celowe byłoby zapewnienie ochrony prawnej w trakcie egzekucji prowadzonej także z innych wierzytelności. Minister Sprawiedliwości zgodził się ze stanowiskiem Rzecznika. Propozycje zmiany treści art. 833 k.p.c. zostaną uwzględnione w ramach prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Wydaje się tymczasem, że problem ten ma analogiczny charakter na tle postępowania egzekucyjnego w administracji: ci dłużnicy, którzy utrzymują się z wykonywania usług lub z dochodów uzyskiwanych z praw autorskich, nie są w żadnym zakresie chronieni przed egzekucją. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy planowana jest zmiana regulacji postępowania egzekucyjnego w administracji i zwiększenie ochrony prawnej dłużnika, z którego wierzytelności prowadzona jest egzekucja.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: