Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby wprowadzenia zwolnienia od podatku od towarów i usług dla sprzedawców z dnia 2009-11-13.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/630991/09/VI/6020.2 RZ
Data sprawy:
2009-11-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby wprowadzenia zwolnienia od podatku od towarów i usług dla sprzedawców.

Obowiązujący od 1 stycznia 2009 r. przepis art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia od podatku dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, przez producenta, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynikałoby, iż możliwość zwolnienia z VAT dotyczy wyłącznie dostaw dokonywanych przez producentów produktów spożywczych, a nie na przykład dystrybutorów, czyli hurtowni artykułów spożywczych, czy ich bezpośrednich sprzedawców. Powstaje pytanie, czy przyjęcie tak selektywnego i preferującego wąską grupę podatników rozwiązania było zamierzeniem celowym czy może też przypadkowym zwłaszcza w kontekście wprowadzonych w tym samym czasie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie jednoznacznego stanowiska resortu finansów dotyczącego podmiotowego zakresu zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez wydanie ogólnej interpretacji stosowania prawa podatkowego bądź dokonanie stosownych zmian legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: