Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichApel Rzecznika w sprawie sytuacji osób bezdomnych w okresie zimy z dnia 2009-12-03.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/635176/09/X/10009 RZ
Data sprawy:
2009-12-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Apel Rzecznika w sprawie sytuacji osób bezdomnych w okresie zimy.

Rzecznik zwrócił się z apelem do Prezydentów miast, Burmistrzów i Wójtów o szczególne zainteresowanie losem osób bezdomnych na swym terenie oraz podejmowanie wszelkich możliwych kroków w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb tych osób, dla umożliwienia im funkcjonowania w warunkach zimowych. Zaapelował także do wszystkich mieszkańców o odpowiednie reagowanie na sytuację, gdy osoby bezdomne bezwzględnie wymagają pomocy dla ratowania zdrowia i życia, a także zwrócił się do środków masowego przekazu o zaangażowanie i aktywność w podejmowaniu problematyki pomocy dla bezdomnych oraz interwencje w razie konkretnych zagrożeń.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji osób bezdomnych w okresie zimy.

Zbliżająca się zima stawia przed administracją publiczną liczne problemy i wyzwania. Jednym z takich wyzwań jest pomoc dla osób bezdomnych, pozbawionych stałego schronienia i ciepłego posiłku. W warunkach mrozu i opadów śniegu, zagrożone jest ich zdrowie a nawet życie. Problem ten wymaga szczególnego zainteresowania i troski władz publicznych. Rzecznik zwrócił się z apelem o szczególne uwrażliwienie podległych służb oraz organów administracji terenowej na potrzebę szczególnego zainteresowania losem osób bezdomnych na swym terenie oraz podejmowania wszelkich możliwych kroków w celu umożliwienia tym osobom funkcjonowania w warunkach mrozu i opadów śniegu, a także operatywnych działań interwencyjnych w wypadkach konkretnych zagrożeń.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: