Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zarządu Kolei Mazowieckich - KM Sp. z o.o. w sprawie jakości usług przewozowych świadczonych przez Spółkę Koleje Mazowieckie z dnia 2010-01-15.

Adresat:
KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O.
Sygnatura:
RPO/637721/10/VI/6007.3 RZ
Data sprawy:
2010-01-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zarządu Kolei Mazowieckich - KM Sp. z o.o. w sprawie jakości usług przewozowych świadczonych przez Spółkę Koleje Mazowieckie.

Do Rzecznika zwracają się osoby, które korzystają z usług przewozowych Spółki Koleje Mazowieckie. Skarżący twierdzą, że w usługach tej Spółki nic się nie zmieniło na korzyść od czasu zdarzeń mających miejsce na przełomie czerwca i lipca 2009 r., kiedy to podróżni - pozbawieni informacji o przyczynach postoju i o przewidywanym czasie jego trwania - godzinami przebywali w pociągach, które zatrzymały się pomiędzy stacjami, w miejscach gdzie nie było możliwości skorzystania z innych środków komunikacji. Podróżni byli wtedy zmuszeni udać się pieszo nawet wiele kilometrów do najbliższych miejsc, w których mogli skorzystać z innych środków lokomocji. Skarżący informują, że pociągi Kolei Mazowieckich często są odwoływane, a te przyjeżdżające spóźniają się. Brak jednak informacji o przyczynach opóźnień pociągów i przewidywanym czasie postoju. Co roku powstaje również problem ogrzewania pociągów w okresie zimowym. Dodatkowo skarżący zwracają uwagę, że kontrolerzy poza sprawdzeniem biletu nie reagują na osoby palące papierosy, spożywające alkohol lub niewłaściwie zachowujące się w pociągach. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi. Mając na uwadze powyższe, Rzecznik zwrócił się o zbadanie przedstawionej sprawy i poinformowanie o przyczynach nieprawidłowości oraz podjęcie działań mających na celu ich wyeliminowanie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: