Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby zrównania sytuacji prawnej gospodarstw rybackich, tj. dzierżawców jezior, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, z sytuacją użytkowników obwodów rybackich, korzystających z wód na podstawie nowych przepisów z dnia 2010-02-17.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/603719/08/IV/4002.9 RZ
Data sprawy:
2010-02-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby zrównania sytuacji prawnej gospodarstw rybackich, tj. dzierżawców jezior, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, z sytuacją użytkowników obwodów rybackich, korzystających z wód na podstawie nowych przepisów.

W odpowiedzi z dnia 9 czerwca 2009 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w przedmiotowej sprawie zadeklarowano wolę podjęcia rozmów z przedstawicielami regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w celu wymiany stanowisk oraz ustalenia możliwych rozwiązań. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie rezultatów powyższych działań. Podstawowym zastrzeżeniem sformułowanym w wystąpieniu Rzecznika z dnia 23 marca 2009 r. była przede wszystkim konstrukcja mechanizmu przejściowego w art. 217 Prawa wodnego i równoległe, wieloletnie utrzymywanie dwóch całkowicie odmiennych reżimów prawnych regulujących korzystanie z tego samego prawa do połowu ryb na wodach publicznych. Istotą problemu jest zatem nierówne traktowanie podmiotów w tożsamej sytuacji prawnej. Rzecznik wskazał też na jeszcze jedną wątpliwość związaną z dwutorowością prawnej regulacji rybackiego korzystania z wód. Otóż do Biura Rzecznika docierają skargi osób, które chciałyby przedłużyć dotychczasowe umowy dzierżawy jezior, zawierane z ANR na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, także i w chwili obecnej, po wejściu w życie prawa wodnego. W ocenie Rzecznika brak ku temu prawnych podstaw, jednak skarżący powołują się na sprzeczne informacje uzyskiwane od różnych organów państwa. Źródła tych problemów Rzecznik upatruje w konstrukcji mechanizmów dostosowujących dawny stan prawny do stanu aktualnego. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: