Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obowiązku sporządzenia przez sąd uzasadnienia orzeczenia po rozpoznaniu skargi na czynności komornika z dnia 2010-02-18.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/616028/09/IV/4015.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obowiązku sporządzenia przez sąd uzasadnienia orzeczenia po rozpoznaniu skargi na czynności komornika.

W dniu 21 października 2009 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o rozważenie zainicjowania zmian legislacyjnych w regulacji kodeksu postępowania cywilnego: w ocenie Rzecznika, obowiązek sporządzenia uzasadnienia powinien dotyczyć każdego rozstrzygnięcia sądu, które zapada po rozpoznaniu skargi na czynności komornika. Z odpowiedzi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości można wywnioskować, że zasadniczo podziela on opinię Rzecznika co do celowości proponowanych zmian. Jednakże z nadesłanych wyjaśnień nie wynika w sposób jednoznaczny, czy postulat rozszerzenia obowiązku uzasadniania orzeczeń sądowych nie zyskał akceptacji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, czy też w ogóle nie był przedmiotem analiz Komisji, gdyż zakończyła ona bieżące prace nad nowelizacją ustawowej regulacji postępowania egzekucyjnego. W opinii Rzecznika, projektowanie rozwiązań proceduralnych wymaga rozważenia ich treści w kontekście podstawowych zasad procesowych: do takich należy zasada jawności postępowania, a w jej ramach - obowiązek informacyjny sądu i legitymizacja jego rozstrzygnięć. Wydaje się więc, że problem uzasadniania orzeczeń sądowych, które zapadają w postępowaniu egzekucyjnym powinien zostać zbadany w ramach kolejnych prac legislacyjnych. Jeśli więc przedstawiony problem nie był dotychczas analizowany, Rzecznik zwrócił się o uwzględnienie go w ramach prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz przekazanie informacji o wynikach tych prac.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: