Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania pogotowia ratunkowego wobec osób wymagających wyspecjalizowanej pomocy medycznej z dnia 2010-03-05.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/641843/10/X/10018.1.9 RZ
Data sprawy:
2010-03-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania pogotowia ratunkowego wobec osób wymagających wyspecjalizowanej pomocy medycznej.

W "Gazecie Wyborczej" ukazał się ostatnio cykl artykułów, w których na przykładzie pacjentów z zawałem serca i udarem mózgu, opisano postępowanie pogotowia ratunkowego z osobami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wymagającymi wyspecjalizowanej pomocy medycznej. Z artykułów tych wynika, że pogotowie zamiast transportować pacjenta z zawałem serca lub udarem mózgu do wyspecjalizowanego ośrodka, przewozi go do najbliższego szpitala, gdzie oczywistym jest, że pacjent nie może uzyskać właściwej pomocy medycznej. Następnie szpital ten wzywa pogotowie ratunkowe do tego pacjenta celem przetransportowania go do specjalistycznego ośrodka. Według dziennika, postępowanie pogotowia ratunkowego w tej sprawie jest celowe i zmierza do uzyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu transportu pacjenta do specjalistycznego ośrodka. Powyższe postępowanie pogotowia ratunkowego opóźnia, a nawet uniemożliwia udzielenie pacjentowi właściwej i zgodnej z obowiązującymi standardami pomocy medycznej przez wyspecjalizowany szpital, narażając go na utratę zdrowia, kalectwo a niekiedy utratę życia. Jak pokazuje praktyka, obowiązujące przepisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w zderzeniu z zasadami finansowania świadczeń pogotowia ratunkowego, nie chronią przed przedmiotowym traktowaniem pacjenta i nieprzestrzeganiem obowiązujących standardów postępowania z osobami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Problemu tego nie rozwiązują doraźne kontrole funkcjonowania pogotowia ratunkowego. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zbadanie podnoszonej sprawy oraz poinformowanie o wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, a także przekazanie informacji na temat działań i zamierzeń resortu zdrowia w kierunku rozwiązania sygnalizowanych problemów z poszanowaniem praw pacjenta.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: