Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie zakazu podejmowania zajęć zarobkowych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 2010-04-06.

Adresat:
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY
Sygnatura:
RPO/641654/10/III/8019 RZ
Data sprawy:
2010-04-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie zakazu podejmowania zajęć zarobkowych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich nadal wpływają wnioski wyrażające wątpliwości i zastrzeżenia odnośnie zakazu podejmowania zajęć zarobkowych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Wątpliwości i zastrzeżenia wnioskodawców, które Rzecznik podziela, odnoszą się do faktu, że zakaz podejmowania zajęć zarobkowych (art. 48 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy) dotyczy nie tylko pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne, lecz wszystkich bez wyjątku pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. W ocenie Rzecznika, o ile wprowadzenie takiego zakazu i obowiązku uzyskiwania zgody na podejmowanie zajęć zarobkowych przez pracowników nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne można uznać za uzasadnione dla uniknięcia sytuacji, w których inspektor pracy byłby zainteresowany określonym wynikiem kontroli u pracodawcy, u którego np. przeprowadzał na zlecenie kontrole, o tyle dyskusyjne jest uzależnienie od zgody Głównego Inspektora Pracy podejmowanie zajęć zarobkowych przez pozostałych pracowników, np. pracowników administracyjnych, gospodarczych. W związku z pojawiającymi się informacjami prasowymi o przygotowywanych w Głównym Inspektoracie Pracy założeniach do projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości uwzględnienia stosownej zmiany art. 48 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: