Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie "zamrożenia" progów podatkowych z dnia 1993-08-19.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/121276/93/VI/620 RZ
Data sprawy:
1993-08-19
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie "zamrożenia" progów podatkowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1995-02-13
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (orzeczenie z dnia 29.03.1994 r., sygn. akt K.13/93).