Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku pełnej realizacji ustawowego obowiązku uregulowania stanu prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z dnia 2010-05-18.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/644999/10/IV/4009 RZ
Data sprawy:
2010-05-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku pełnej realizacji ustawowego obowiązku uregulowania stanu prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Do Rzecznika kierowane są skargi wskazujące na brak pełnej realizacji ustawowego obowiązku uregulowania stanu prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. W piśmie do Rzecznika z dnia 8 września 2009 r., Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że zestawienie zbiorcze dla obszaru całego kraju zostało przygotowane, jednak nie jest ono kompletne, ponieważ nie wszyscy starostowie dopełnili obowiązku nałożonego na nich przez art. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego , czyli sporządzenia i przekazania właściwym organom w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wykazu określonych ustawowo nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wyjaśnienia te potwierdza opublikowana na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "Informacja dla Rady Ministrów dotycząca realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego". Zastępca Rzecznika zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy starostowie oraz właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego wykonały obowiązki sporządzenia wykazów nieruchomości należących do Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz uregulowania stanu prawnego tych nieruchomości, nałożone postanowieniami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: