Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystapienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyeliminowania rozbieżności w przyznawaniu zasiłków osobom poszkodowanym w wyniku powodzi z dnia 2010-06-11.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/648710/10/III/3022 RZ
Data sprawy:
2010-06-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystapienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyeliminowania rozbieżności w przyznawaniu zasiłków osobom poszkodowanym w wyniku powodzi.

Rzecznik z niepokojem przyjął pojawiające się m. in. na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" z dnia 9 czerwca 2010 r. oraz "Gazety Wyborczej" z dnia 10 czerwca 2010 r. informacje, że wiele osób, które utraciły majątki przez powódź, nie zgłasza się po zasiłki przysługujące z tego tytułu. Według "Dziennika Gazety Prawnej", przyczyną takiej sytuacji mogą być różne zasady przyznawania tych świadczeń w zależności od regionu kraju. W ocenie Rzecznika szczegółowe zasady przyznawania zasiłku celowego, określone w art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wskazują wyraźnie, że zasiłek ten, w wyjątkowych przypadkach, mogą otrzymać osoby lub rodziny przekraczające wymienione w ustawie kryteria dochodowe, jeśli poniosły one stratę w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Świadczenie to jest niezależne od dochodów poszkodowanych osób i rodzin i może być przyznane bezzwrotnie. Ponadto ocenę okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia, jak i samo jego przyznanie, a także określenie kwoty zasiłku oraz zastrzeżenie jego zwrotu (częściowego lub całkowitego) pozostawiono organowi pomocy społecznej. Zastępca Rzecznika zwrócił się z prośbą o pilne podjęcie działań ukierunkowanych na wyeliminowanie powstałych rozbieżności przy stosowaniu przez organy z pomocy społecznej zasad udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-07-12
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (07.07.2010 r.) wyjaśnił, że zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zasiłek celowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 art. 40 (zasiłek celowy przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego oraz zasiłek celowy przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej), może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Sformułowanie "może" w tym przypadku nie oznacza obowiązku przyznawania pomocy niezależnie od dochodu. Gminy, które przyznają pomoc w zależności od dochodu konkretnej osoby bądź rodziny nie działają niezgodnie z prawem.