Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie praktyki zawieszania postępowań karnych z uwagi na oczekiwanie na opinie biegłych z dnia 2010-05-07.

Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/579803/08/II/2007.5 RZ
Data sprawy:
2010-05-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie praktyki zawieszania postępowań karnych z uwagi na oczekiwanie na opinie biegłych.

Z informacji posiadanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wynikało, że w dniu 9 listopada 2005 r. dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej przekazał prokuratorom apelacyjnym wzorzec postępowania przed podjęciem decyzji o zawieszeniu oraz w sprawach zawieszonych, w którym jednoznacznie stwierdzono, że oczekiwanie na opinie biegłych nie uzasadnia zawieszenia postępowania. Stanowisko Prokuratury Krajowej dotyczące braku podstaw do zawieszania postępowania z uwagi na długotrwałe oczekiwanie na opracowanie opinii przez biegłych, było wielokrotnie wyrażane i przypominane również po wskazanej dacie. Mimo tego stanowiska, do Rzecznika Praw Obywatelskich wciąż wpływają wnioski świadczące o praktyce zawieszania postępowań karnych z uwagi na oczekiwanie na opinie biegłych. W związku z powyższym Zastępca Rzecznika zwrócił się o zbadanie tego zagadnienia i przedstawienie informacji, czy stanowisko Prokuratury Krajowej z 2005 r. zachowuje walor aktualności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-06-14
Opis odpowiedzi:
p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Generalnej (27.05.2010 r.) poinformował, że trafny jest pogląd Rzecznika, iż oczekiwanie na opinie biegłych nie uzasadnia zawieszenia postępowania przygotowawczego. Stanowisko takie, przekazane wszystkim prokuratorom apelacyjnym, zawarte zostało m.in. w piśmie Zastępcy Prokuratora Generalnego z 16.01.2006 r. nr PR I 0760/11/05, gdzie stwierdzono, że nie może być uznane za długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowania, w rozumieniu art. 22 § 1 k.p.k., oczekiwanie na zarządzoną i trwającą czynność procesową. W przytoczonym przez Rzecznika tytułem przykładu śledztwie zaszła wyjątkowa sytuacja, w której biegli wyznaczyli okres oczekiwania na przystąpienie do opracowywania opinii wynoszący ponad sześć miesięcy, liczony od czasu wydania postanowienia o zasięgnięciu opinii biegłego. Ostatecznie Sąd Rejonowy uchylił postanowienie prokuratora o zawieszeniu śledztwa, co motywowane było odmiennym stanowiskiem co do potrzeby uzyskania opinii żądanej przez prokuratora.