Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku ubezpieczenia pracujących emerytów i rencistów z dnia 2000-03-30.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/299231/99/III/303 RZ
Data sprawy:
2000-03-30
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku ubezpieczenia pracujących emerytów i rencistów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-12-27
Opis odpowiedzi:

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 4.12.2000 r., sygn. akt K.9/2000).