Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze z dnia 1999-03-24.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/302671/99/VI/614.2 RZ
Data sprawy:
1999-03-24
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-09-22
Opis odpowiedzi:
Postępowanie w sprawie umorzone (postanowienie z dnia 14.09.1999 r., sygn. akt U.3/99).