Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do wcześniejszej emerytury z tyłu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki z dnia 1999-06-22.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/301752/99/III/303 RZ
Data sprawy:
1999-06-22
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do wcześniejszej emerytury z tyłu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-03-13
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 4.01.2000 r., sygn. akt K.18/99).