Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wynagrodzenia biegłych sądowych - emerytowanych nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych z dnia 2000-05-31.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/244276/97/IV/400 RZ
Data sprawy:
2000-05-31
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wynagrodzenia biegłych sądowych - emerytowanych nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-04-30
Opis odpowiedzi:

Postępowanie w sprawie umorzone (postanowienie z dnia 18.04.2001 r., sygn. akt U.4/2000).