Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pokrywania kosztów kontroli skarbowej przez kontrolowanego z dnia 1999-06-22.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/302845/99/VI/605.2 RZ
Data sprawy:
1999-06-22
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pokrywania kosztów kontroli skarbowej przez kontrolowanego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-03-01
Opis odpowiedzi:
Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 13.02.2001 r., sygn. akt K.19/99).