Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawowego dziedziczenie gospodarstw rolnych i wkładów w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych z dnia 1999-09-24.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/319969/99/IV/400 RZ
Data sprawy:
1999-09-24
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawowego dziedziczenie gospodarstw rolnych i wkładów w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-07-08
Opis odpowiedzi:


Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 31.01.2001 r., sygn. akt P.4/99).