Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do wcześniejszej emerytury dla osób, które były objęte ubezpieczeniami z tytułu innego niż stosunek pracy z dnia 1999-12-30.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/321939/99/III/303 RZ
Data sprawy:
1999-12-30
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do wcześniejszej emerytury dla osób, które były objęte ubezpieczeniami z tytułu innego niż stosunek pracy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-12-27
Opis odpowiedzi:Wniosek oddalony (wyrok z dnia 12.09.2000 r., sygn. akt K.1/2000).