Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dziedziczenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z dnia 1998-06-15.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/222159/96/V/511 RZ
Data sprawy:
1998-06-15
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dziedziczenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-03-29
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 25.02.1999 r., sygn. akt K.23/98).