Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyrejestrowania pojazdu ze względu na nieeksploatację z dnia 1998-03-30.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/268621/98/VI/623 RZ
Data sprawy:
1998-03-30
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyrejestrowania pojazdu ze względu na nieeksploatację.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-06-15
Opis odpowiedzi:

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 11.05.1999 r., sygn. akt K.13/98).