Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r z dnia 1998-04-20.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/275847/98/VI/620 RZ
Data sprawy:
1998-04-20
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
oddalenie wniosku RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-06-01
Opis odpowiedzi:
Wniosek oddalony (wyrok z dnia 11.04.2000 r., sygn.akt K.15/98).