Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach z dnia 1998-11-26.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/289980/98/VI/610.1.2 RZ
Data sprawy:
1998-11-26
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-05-12
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 13.04.1999 r., sygn. akt K.36/98).