Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uzależnienia otrzymania koncesji przewozowej od niekaralności z dnia 1998-09-24.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/273622/98/VI/610.1.4 RZ
Data sprawy:
1998-09-24
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uzależnienia otrzymania koncesji przewozowej od niekaralności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-03-17
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 26.04.1999 r., sygn. akt K.33/98).