Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rolniczej renty inwalidzkiej z dnia 1998-11-25.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/271131/98/III/308 RZ
Data sprawy:
1998-11-25
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rolniczej renty inwalidzkiej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-07-03
Opis odpowiedzi:


Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 30.05.2000 r., sygn. akt K.37/98).