Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z dnia 1998-03-09.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/233680/97/X/1002 RZ
Data sprawy:
1998-03-09
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-03-09
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 15.09.1998 r., sygn. akt K.10/98).