Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego naruszenia prawa do prywatności przez podanie numeru choroby na druku L-4 z dnia 1997-03-05.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/227436/96/I/108 RZ
Data sprawy:
1997-03-05
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego naruszenia prawa do prywatności przez podanie numeru choroby na druku L-4.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-06-24
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 19.05.1998 r., sygn. akt U.5/97).