Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dolnego limitu odliczeń remontowych przy podatku dochodowym z dnia 1997-03-07.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/238311/97/VI/620 RZ
Data sprawy:
1997-03-07
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dolnego limitu odliczeń remontowych przy podatku dochodowym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-02-16
Opis odpowiedzi:
Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 16.12.1997 r., sygn. akt K.8/97).