Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uzależniania zwolnienia od cła mienia osób przesiedlających się od zameldowania na pobyt stały z dnia 1997-02-26.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/226460/96/VI/621 RZ
Data sprawy:
1997-02-26
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uzależniania zwolnienia od cła mienia osób przesiedlających się od zameldowania na pobyt stały.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-11-19
Opis odpowiedzi:
Wniosek oddalony (wyrok z dnia 4.11.1997 r., sygn. akt U.3/97).