Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn - urzędników służby cywilnej z dnia 1997-04-03.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/115134/93/I/109 RZ
Data sprawy:
1997-04-03
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn - urzędników służby cywilnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-09-08
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (orzeczenie z dnia 29.09.1997 r., sygn. akt K.15/97).