Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dostępu Rzecznika Praw Obywatelskich do akt spraw sądów wojskowych z dnia 1997-04-02.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/224553/96/II/203 RZ
Data sprawy:
1997-04-02
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dostępu Rzecznika Praw Obywatelskich do akt spraw sądów wojskowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-10-20
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 2.09.1997 r., sygn. akt U.7/97).