Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalenia dochodu dla przyznania dodatku mieszkaniowego z dnia 1997-11-03.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/257757/97/V/507.5 RZ
Data sprawy:
1997-11-03
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalenia dochodu dla przyznania dodatku mieszkaniowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-06-23
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 25.05.1998 r., sygn. akt U. 19/97).