Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad zwalniania od cła mienia osób, które z pobytu stałego za granicą przesiedlają się do Polski na pobyt stały z dnia 1996-03-02.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/199791/95/VI/621 RZ
Data sprawy:
1996-03-02
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad zwalniania od cła mienia osób, które z pobytu stałego za granicą przesiedlają się do Polski na pobyt stały.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1996-11-13
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (orzeczenie z dnia 15.07.1996 r., sygn. akt K. 5/96).