Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia z podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego kosztów zarządu nieruchomością wspólną z dnia 1996-02-22.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/208181/96/V/507 RZ
Data sprawy:
1996-02-22
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia z podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-01-02
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (orzeczenie z dnia 16.12.1996 r., sygn. akt U.1/96).