Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadectw udziałowych z dnia 1996-04-26.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/203675/95/VI/616 RZ
Data sprawy:
1996-04-26
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadectw udziałowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-04-29
Opis odpowiedzi:
Wniosek częściowo uwzględniony (orzeczenie z dnia 3.09.1996 r., sygn. akt K. 10/96).