Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku zwrotu premii gwarancyjnej przy sprzedaży mieszkania z dnia 1996-04-18.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/213570/96/V/516 RZ
Data sprawy:
1996-04-18
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku zwrotu premii gwarancyjnej przy sprzedaży mieszkania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-10-08
Opis odpowiedzi:Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 30.09.1997 r., sygn. akt K.9/96).