Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad spłaty kredytów mieszkaniowych z dnia 1996-09-27.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/210188/96/V/516 RZ
Data sprawy:
1996-09-27
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad spłaty kredytów mieszkaniowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-01-23
Opis odpowiedzi:

stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 18 listopada 1996 r.


dodatkowe stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 29 października 1997 r.

Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 17.12.1997 r., sygn. akt K.22/96).