Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku handlowców informowania urzędów skarbowych o transakcjach ich kontrahentów z dnia 1996-12-31.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/220387/96/VI/620 RZ
Data sprawy:
1996-12-31
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku handlowców informowania urzędów skarbowych o transakcjach ich kontrahentów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-11-28
Opis odpowiedzi:

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 12.11.1997 r., sygn. akt U.1/97).