Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ulgi w podatku dochodowym na kształcenie osób, które ukończyły 35 lat z dnia 1998-08-10.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/261387/97/VI/620.1.1 RZ
Data sprawy:
1998-08-10
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ulgi w podatku dochodowym na kształcenie osób, które ukończyły 35 lat.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-03-05
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 5.01.1999 r., sygn. akt K.27/98).