Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dyskryminacji podatkowej rodzin niepełnych z dnia 1997-05-28.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/240249/97/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
1997-05-28
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dyskryminacji podatkowej rodzin niepełnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-02-04
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 21.01.1998 r., sygn. akt K.23/97).