Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wieku emerytalny kobiet - pracowników urzędów państwowych i samorządowych z dnia 1999-11-20.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/327888/99/VIII/810 RZ
Data sprawy:
1999-11-20
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wieku emerytalny kobiet - pracowników urzędów państwowych i samorządowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-01-08
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 5.12.2000 r., sygn. akt K.35/99).