Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia z kognicji NSA niektórych spraw żołnierzy zawodowych z dnia 1997-08-11.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/230838/96/IX/901 RZ
Data sprawy:
1997-08-11
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia z kognicji NSA niektórych spraw żołnierzy zawodowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-07-20
Opis odpowiedzi:


Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 9.06.1998 r., sygn. akt K.28/97).